TARA WHALLEY

textile design. clothing. illustration.

Tara Whalley (3).jpg Tara Whalley working(4).jpg
Curious Cat Dress
sold out
179.00
sold out
Curious Cat Dress
179.00
sold out
Tara Whalley (working2).jpg Tara Whalley (1working).jpg
Curious Cat Pants
169.00
Curious Cat Pants
169.00
Tara Whalley (working5).jpg Tara Whalley (10).jpg
Curious Cat Kimono
193.50
Curious Cat Kimono
193.50
Tara Whalleyworking.jpg
Curious Cat Belt
sold out
15.00
sold out
Curious Cat Belt
15.00
sold out